Kredyt samochodowy czy leasing

Porównanie kredytu samochodowego, leasingu operacyjnego i leasingu finansowego

Cecha Kredyt samochodowy Leasing operacyjny Leasing finansowy
Okres finansowania Maksymalnie do 120 m-cy Dłuższy niż 40 % czasu amortyzacji , nie dłuższy niż 60 m-cy Min. 12 m-cy Do 84 m-cy
Amortyzacja Po stronie kredytobiorcy Po stronie leasingodawcy Po stronie leasingobiorcy
Wiek pojazdu Nieograniczony Z reguły ograniczony max. do 10 lat wraz okresem leasingowym Z reguły ograniczony maksymalnie do 10 lat wraz z okresem leasingowym
Koszt uzyskania przychodu Wszystkie koszty około kredytowe, amortyzacja oraz odsetkowa część raty kredytowej Leasingobiorca wlicza w koszty raty leasingowe netto oraz opłatę wstępną Leasingobiorca wlicza w koszt amortyzację oraz odsetką cześć raty leasingowej
Podatek Vat Płatny w całości z góry Doliczany do każdej raty leasingowej Płatny w całości z góry wraz z pierwszą ratą leasingową przy odbiorze przedmiotu leasingu
Możliwość zakupu Umowa kupna-sprzedaży , faktura Vat, faktura Vat-Marża Faktura VAT Faktura Vat , faktura Vat-marża, faktura ZW
Wykup Nie istnieje Zależy od stawki amortyzacji i okresu trwania umowy oraz indywidualnych ustaleń Nie istnieje. Pojazd jest własności leasingobiorcy po spłacie ostatniej raty leasingowej
Wkład własny Od 0 % Możliwość negocjacji wpłaty od 1 % ( z reguły od 10 % ) Możliwość negocjacji od 1 % ( z reguły od 10 % )
Własność przedmiotu Kredytobiorca jest właścicielem pojazdu Leasingodawca jest właścicielem a leasingobiorca korzystającym Leasingodawca jest właścicielem a leasingobiorca korzystającym
Kto wykazuje w bilansie Kredytobiorca Leasingodawca Leasingobiorca